Zkoušky čistoty éterických olejů

Tou nejdůležitější informací pro uživatele esenciálních olejů je, zda jsou terapeutické kvality. Určitě nechcete používat nekvalitní oleje, které mohou být kontaminovány, mohou obsahovat různé příměsi nebo při výrobě procházejí varem.

Nabízí se pochopitelná otázka: Proč když jsou esenciální oleje tak zázračné, je v obchodech a na internetu taková záplava podřad­ných výrobků? Odpovědi jsou dvě: (1) chamtivost a (2) neznalost.

Když vyrábím přípravek v ceně 5 000 dolarů za kilogram, zisk mohu zdvojnásobit tím, že esenciální olej naředím syntetickou sloučeninou, která se na chuti, barvě a vůni téměř neprojeví a sotva ji lze zjistit. Prodej takového nekvalitního výrobku nedostatečně informovanemu zákazníkovi je pak více než snadný.

Své klienty varuji před nástrahami užívání nekvalitních olejů, přesto si je někteří stále kupují, protože jsou zpočátku levnější.

Podřadné oleje se vyrábějí různými způsoby. Rostliny se například pěstují s využitím moderních pěstitelských metod, které zahrnují syntetická hnojivá, pesticidy a herbicidy - to vše vede k nekvalitní rostlině obsahující produkty petrochemického průmyslu, které pro­nikají i do destilovaného koncového výrobku.

Někdy je podezřelý i vlastní destilační proces. Zatímco destilace za nízkých tlaků a nízkých teplot nepoškozuje citlivou chemickou strukturu olejů, výroba za vysokých tlaků a teplot šetří výrobci čas i peníze za cenu výrazného snížení kvality extrahovaného oleje. Olej znehodnocený tímto způsobem se často ještě mísí s chemickými sloučeninami (syntetizovanými v laboratořích), které jsou z technic­kého hlediska shodné s látkami obsaženými v samotných rostlinách.

Například lavandin - hybrid levandule - produkuje mnohem víc esenciálního oleje než pravá levandule (Lavandula angustifolia), ale s trochu jiným chemickým složením. Lavandin obsahuje mnohem vyšší podíl kafru, a tak někteří bezohlední výrobci rostlinu ohřívají, aby se kafr odpařil, pak do oleje přidávají syntetický linalyl-acetát a nakonec ho prodávají nic netušícímu zákazníkovi za poloviční cenu pravé levandule s tím, že jde o skvělou koupi.

Svým klientům a kolegům stále opakuji, že esenciální oleje tera­peutické kvality stojí za tu cenu. Dále jim říkám, že pokud nevidí hodnotu sami v sobě, bude pro ně těžké platit za kvalitní věci, které si podle svého názoru skutečně zaslouží. Znovu opakuji, peníze mohou být hlavním důvodem, proč si lidé nebudou chtít koupit olej té nejvyšší neboli terapeutické kvality. Doufám, že čtenáři se důklad­ně zaměří na kvalitu, než investují do jen tak nějakého esenciálního oleje.

AFNOR (Association French Normalization Regulation - Fran­couzská asociace pro normalizaci) a ISO (International Standards Organization - Mezinárodní organizace pro normalizaci) vyme­zují normy, na jejichž základě se provádějí certifikace, které určuji s využitím nejrůznějších laboratorních zkoušek, zda esenciální oleje mají terapeutickou kvalitu, přičemž vycházejí z profilu chemickych složek obsažených v oleji. K měření energie či světla obsaženého vázaného v esenciálním oleji se využívá plynový chromatograf, který neodpovídá americkým, ale přísnějším evropským normám. Kvalita obsaženého světla je kritériem, zda je produkt skutečně vhodný k te­rapeutickým účelům.

Při metabolizaci esenciálních olejů v těle se z nich uvolňuje stejná světelná energie, kterou rostliny využívají ze slunce ke stavbě konstituentů určujících vlastnosti dané rostliny. Jde také o jistou formu terapie barvami - esenciální oleje skutečně představují tekuté světlo! Každý olej disponuje vlastní jedinečnou symfonií barev či frekvencí, které se z něj uvolňují, jakmile je aplikován na tělo a když dochází k jeho metabolické přeměně.

Zdroj: Tom Woloshyn - Očistná kúra Master Cleanse kompletní průvodce, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Chemik
    Chemik (anonym)

    Plynový chromatograf se nepoužívá ani k měření světla, ani energie, nýbrž ke kvalitativnímu a kvantitativnímu stanovení těkavých látek ve směsi. Nevalte lidem klíny do hlavy.

    Pro 10, 2013

Přidat komentář

Reklama

Reklama