Reklama

Transplantace tváře

Američtí lékaři se chystají na provedení první transplantace obličeje. Mají úzký seznam pacientů, kteří by již brzo mohli dostat novou podobu, a nyní vybírají prvního adepta ojedinělého a náročného zákroku, při němž příjemce dostane "novou" tvář od mrtvého dárce. Šance, že to bude úspěšné, je padesátiprocentní. Experti již také vyjadřují obavy nad bezpečností tohoto zákroku a poukazují i na etickou stránku.

Transplantaci provedou lékaři na Clevelandské klinice pod vedením specialistky Marie Siemionowové. Klinika získala souhlas se zákrokem po roce diskusí od zvláštní komise, v níž byli chirurgové, psychiatři, sociální pracovníci, terapeutové, zdravotní sestry a obhájci pacientů.

Lékařka Maria Siemionowová a její tým budou v nejbližších dnech hovořit s pěti muži a sedmi ženami - prvními potenciálními kandidáty náročného zákroku, který potrvá osm až deset hodin. Bude jim řečeno, že jejich tvář jim bude odebrána a dostanou jinou od mrtvého člověka, který bude mít shodný typ tkáně, věk, pohlaví a barvu pleti.

Při zákroku se nejprve příjemci odstraní jeho vlastní tvář a potom se mu "přišije" tvář, tedy kůže a tkáně ležící těsně pod ní, od mrtvého dárce. Počítačové modely napovídají, že nová tvář se nebude podobat ani dárci, ani příjemci před úrazem. Operovaný člověk by měl být schopen s novou tváří jíst, pít, mluvit a ovládat mimické svaly.

Siemionowová uvedla, že chtějí vybrat někoho, kdo je skutečně hodně znetvořen, a ne člověka, který má jen nějakou jizvu. Navíc musí mít dostatek vlastní zdravé tkáně, z níž by se dal odebrat štěp v případě neúspěchu transplantace.

Reklama

Kritici odvážného zákroku upozorňují, že transplantace obličeje vzbuzuje ještě řadu nezodpovězených otázek. Varují například, že příjemce bude muset brát celý život silné léky na potlačení vlastní imunity, které mají zajistit, aby jeho tělo novou tkáň neodmítlo. Tyto léky mohou mít dlouhodobá zdravotní rizika, varují lékaři z anglické Royal College of Surgeons, kteří počátkem roku vytvořili zvláštní skupinu, jež pečlivě sleduje přípravu svých amerických kolegů na tento krok.

Není také známo, jak bude vybraný jedinec a jeho příbuzní psychicky snášet naprostou změnu tváře, o níž se ani neví, jak bude po transplantaci vypadat.

Anglická skupina ujišťuje, že teoreticky není proti transplantaci obličeje, protože to může znamenat obrovský průlom v pomoci lidem se znetvořeným obličejem. Upozorňuje ale, že dokud nebudou provedeny další výzkumy a nebudou vyhlídky na lepší kontrolu komplikací, není rozumné pouštět se do transplantace obličeje.

Jiní odborníci vyjadřují přesvědčení, že současné vynikající konvenční operační postupy spolu se skutečně velmi dobrými psychologickými a sociálními rehabilitačními programy mohou velmi účinně pomoci pacientům s vážným znetvořením žít zase plnohodnotný aktivní život.

Doposud se znetvořeniny v obličeji - způsobené popáleninami, traumaty, nemocemi nebo vrozenou vadou - léčily tak, že se poškozená kůže na obličeji nahradila kůží z jiných částí pacientova těla. Pacienti potřebovali mnohdy až 50 operací a výsledek nebyl zdaleka jistý. Normální výraz obličeje se však lékařům tímto způsobem obnovit nedaří. Někteří pacienti i po desítkách zákroků musejí vyživovat za pomoci trubiček, hodně z nich trpí chronickými depresemi.

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama