Reklama

Feminní operace

To, zda jsme identifikováni jako žena nebo muž, je jasné po narození. S tím souvisejí příslušné genderové charakteristiky a pohlavní identita. Mužskou a ženskou tvář rozlišíme za šest desetin sekundy!

Dospělé tváře obsahují maskulinní a femininní znaky, které spojujeme s určitými vlastnostmi.

Maskulinitě přisuzujeme dominanci, ctižádost, rozhodnost, dobrodružnost, sílu, racionalitu, agresivitu a celkově hrubší chování.

S femininními rysy pak spojujeme znaky citlivosti, vřelosti, kooperace, emocionality, rodičovských schopností a čestnosti. Čím více femininních znaků odrážejí ženské tváře, tím jsou ženy atraktivnější. U mužů podvědomě snižují agresivitu a vyvolávají v nich ochranitelské tendence. Pokud mužské tváře obsahují prvky feminity, pak vyjadřují vlastnosti, které ženy preferují při volbě partnera: tedy dominanci a kooperaci.

Atraktivní jedinci jsou všeobecně hodnoceni pozitivně, v kolektivu jsou oblíbení a lidé jim připisují vyšší sociální inteligenci. Atraktivita jim přináší i výhody, mají více sexuálních zkušeností, dosahují úspěchy v zaměstnání a lidé jim snadno vycházejí vstříc.

Reklama

 Lidská tvář je pohlavně dimorfická, což znamená, že se rysy dospělých žen a mužů liší. Podle studie z roku 2007, která se zabývala rolí dílčích částí obličeje na odhad pohlaví, bylo na prvním místě obočí s čelem a brada s ústy.

Mužské (maskulinní) obličeje jsou charakteristické nižším čelem, výraznými nadočnicovými oblouky, „zapadlejšíma“ očima, hustším obočím, silnou vystouplou čelistí, hlubším kořenem nosu, užšími rty, protáhlejší bradou a vousy.

U žen jsou atraktivní velké oči, plné rty, kratší brada, vysoké čelo, užší vysoce postavené obočí, vystouplé lícní kosti a úzké tváře. Ženské čelo je hladší a plošší, tváře jsou plnější a zakulacené, čelist je jemnější, kratší a užší, než mužská.

Lze posílit sexuální identitu?
Ženy s mužskými rysy v obličeji a pacienti, u kterých došlo ke změně pohlaví, touží mít atraktivní tvář v každém věku. K plastické operaci přistupují jako ke službě, na kterou mají jako svobodní lidé nárok. Samotným rozhodnutím takový zákrok podstoupit se totiž stávají aktivními tvůrci svého života. Pro chirurgickou konverzi se rozhoduje řada trans gender jedinců, ale i stárnoucích žen, kterým se věkem obličej mění do maskulinity. Esteticky obtěžující znaky (vousy, hluboký hlas, ochlupení) řeší takzvaná femininní plastická operace obličeje: „Feminizační operace jsou především o vlastní identitě. Pacienti, kteří k nám přicházejí, chtějí lépe vyjádřit, kým jsou, a kým se cítí být,“ říká MUDr. Dušan Záruba, primář Ústavu estetické medicíny Praha Emauzy, kde se unikátní operace provádějí: „Při feminizačních operacích postupujeme přísně individuálně, protože pro každého jsou vhodné jiné druhy operací a mají i jiný rozsah. Veškeré postupy máme velmi dobře propracované, způsoby upevnění posunutých částí kostí nebo implantátů jsou díky našim dlouholetým zkušenostem spolehlivé a výsledný efekt je trvalý. Jednotlivé zákroky můžeme samozřejmě kombinovat. V každém případě od nás pacienti odcházejí s pocitem větší kontroly nad vlastním životem. Zažívají psychickou pohodu, získají sebevědomí a sebedůvěru, a s odstupem uvádějí výrazné změny i v oblasti sexuálního uspokojení.“ Každé feminizační operaci předchází pohovor s pacientem a důkladné předoperační vyšetření. Předpokladem těchto zákroků je dobrý a stabilizovaný celkový zdravotní stav.


Co obnáší feminizační operace?
Modelace čela - má důležité místo v rámci feminizačních operací obličeje. Operatér vypíná kůži a pozvedává povislé obočí pomocí odstranění přebytečné kůže i tukové tkáně a úpravy svalů.
Posun vlasové hranice - v potřebném rozsahu je uvolněna kůže s vlasy a provede se posun vlasové linie směrem dopředu. Zákrok se obvykle provádí zároveň s modelací čela, ale lze jej provést i samostatně.
Obočí - lze upravit případnou asymetrii, pozvednout nebo změnit jeho křivku.
Operace nosu - zmenšení nebo zvětšení velikosti, prodloužení či zkrácení nosu patří k nejobtížnějším zákrokům, který mění výraz celého obličeje a je i na první pohled velmi patrný. Lze upravit nosní přepážku, úzké rozpětí nosních dírek i tvar špičky nosu.
Zvětšení lícní krajiny - ke zvětšení se používají implantáty, které se dobře spojí s kostí i okolními tkáněmi. Vzhledem k široké nabídce tvarů a velikostí se vybírá ten nejvhodnější, implantát lze snadno upravit a přizpůsobit anatomickým podmínkám operovaného obličeje. Vhodný implantát se vkládá do krátkého řezu ve sliznici dutiny ústní nad zuby horní čelisti na povrch kosti a upevní se titanovým šroubem.
Zkrácení horního rtu, zvětšení rtů - řeší problém pacientů, kteří nejsou spokojeni s objemem či tvarem svých rtů. V případě delšího horního rtu operatér vyřízne proužek kůže v krajině pod nosem, zvětšení se dosahuje vysunutím sliznice z vnitřní strany rtu.
Operace brady- řeší disproporce brady vzhledem k ostatním prvkům obličeje tak, aby tvář působila symetricky a vyváženě. Brada musí tvarem a velikostí odpovídat proporcím obličeje. Operační zákrok je veden z dutiny ústní na přechodu sliznice dolního rtu a dolní čelisti.
Úprava úhlu dolní čelisti - úprava prominující části štítné chrupavky tzv. Adamova jablka. Tento výstupek se typicky vyskytuje u mužů, a jeho odstranění je v souboru feminizačních operací důležitým krokem. Zákrok lze provést i společně s operací brady, obvykle zmenšením.
Operace uší - nejčastěji se provádí přitažením odstátých boltců s jejich případnou modelací nebo zmenšení jejich velikosti. Chirurgicky se řeší celý ušní boltec nebo jednotlivé části. Zároveň lze upravovat velikost ušního lalůčku a také výšku, šířku či sklon ucha.

Lidský obličej se mění v průběhu času
Už od dvaceti let se na tváři objevují první jemné vrásky na čele a v oblasti vnějších koutků očí. Po pětadvacátém roce jsou na čele patrné vrásky a postupně dochází k poklesu obočí. V období od 35 pomalu klesá horní ret a nosní křídla, uvolňuje se kůže na krku, v oblastech spánkových kostí v okolí očních koutků se prohlubují vrásky, vzniká nadbytečná kůže v oblasti horních víček a dochází k jejich poklesu, nadočnicové oblouky se zesilují. Od 55 let jsou na pohled patrné vrásky v oblasti kořene nosu, vznikají tukové váčky a nadbytečná kůže v oblastech dolních víček, vrásky jsou i na tvářích a na krku, dochází ke svraštění kůže před ušima a poklesu špičky nosu i tváří. Po pětašedesátém roce je obličej celkově povislý a vrásčitý, je viditelné zploštění a prodloužení horního rtu, podbradek klesá a hromadí se tam tuk, formuje se dolní čelist a prohlubují se vrásky na krku.

Nikdo neovlivní, do jakého těla se narodí
o  cross-dresser (oblékají se jako opačné pohlaví)
o transsexuálové (cítí se být opačným pohlavím)
o drag-queens a kings (přehnaně prezentují opačný gender, např. monstrózními róbami)
o bigendeři (žijí střídavě jako muži i ženy, či v opačném genderu, nevolí operace na změnu pohlaví)
o maskulinní ženy a feminní muži, kteří to nezakrývají (vousaté ženy, muži s ženskou postavou)
o lidé upravující si tělo tak, aby neslo znaky obou pohlaví (muži s umělými ňadry, kulturistky, které už nemají ženské tělo)
o gender-blenders (míchají znaky obou pohlaví tak, že nepůsobí ani mužsky, ani žensky)
o androgynové (působí mužsky i žensky zároveň)

Reklama

Komentáře

Reklama